• Latın dili SİLLABUS

  Latın dili SİLLABUS

                                                        Masallı Dövlət Regional Kolleci                                                                

 • Farmakologiya fənn sillabusu

  Farmakologiya fənn sillabusu

                                               Masallı Dövlət Regional Kolleci                                                          Təsdiq edirəm:

 • İngilis dili

  İngilis dili

  Infinitive (Müəllim: Əzizova Mirbacı)     Şəxsi və şəxssiz — ingilis dilində bir fel kimi söz bu hissəsi, iki formaları var the finite form / the

 • Turizm və onun təşkili seminar planı

  Turizm və onun təşkili seminar planı

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi                                        Masallı Dövlət Regional Kolleci                   Turizm və onun

 • MELİORASİYA

  MELİORASİYA

              MELİORATİV VƏ SUVARMA ƏKİNÇİLİYİ    (Müəllim: Hüseynov Əlisahib)                    Mövzu 1.       Giriş. Meliorativ və suvarma

 • Ali riyaziyyat II k SİLLABUS Meşə və meşə park təsərrüfatı

  Ali riyaziyyat II k SİLLABUS Meşə və meşə park təsərrüfatı

                                                          Masallı Dövlət Regional Kolleci

 • TURİZM VƏ ONUN TƏŞKİLİ

  TURİZM VƏ ONUN TƏŞKİLİ

     Ədəbiyyat:     Turizmin əsasları:  B.Ə.Bilalov                                          Ç.G.Gülaliyev    Mövzu: 1.    TURİZM VƏ ONUN QISA TARİXİ  

 • HİSTOLOGİYA

  HİSTOLOGİYA

  Muhazire 1. Umumi histologiya,sitologiya ve embriologiyanin esaslari. Plan:1. Histologiyaya giris.          2. Sitologiya ve embriologiya haqqinda

 • Fizika muhazireler I kurs

  Fizika muhazireler I kurs

                                                                   Molekulyar kinetik nəzəriyyə və onun əsas müddəaları.(Müəllim:Hümbətova Rufanə)  

 • Pedaqoji mühazirə-müəllim-Nazim Əliyev-Onlayn dərs

  Pedaqoji mühazirə-müəllim-Nazim Əliyev-Onlayn dərs

 • Coğrafiya fənni üzrə mühazirə. Müəllim Xanım Ağayeva

  Coğrafiya fənni üzrə mühazirə. Müəllim Xanım Ağayeva

                                              Dərs planı Fənn: Coğrafiya                 Tarix:__________   Kurs:__________ İxtisas:__________

 • Nitq mədəniyyəti-Müəllim Cəmaləddin Əliyev

  Nitq mədəniyyəti-Müəllim Cəmaləddin Əliyev

                                                              MÖVZU 1.                         Müəllim. Ağazadə Orxan                              

 • Nitq mədəniyyəti

  Nitq mədəniyyəti

                                                              MÖVZU 1.                         Müəllim. Ağazadə Orxan                              

 • Üzvi kimya

  Üzvi kimya

  1.Alkanlar. Tsikloalkanlar             Üzvi kimyanın ən böyük siniflərindən biri karbohidrogenlərdir. Bu sinif yalnız karbon və hidrogendən

 • Musiqi fənni üzrə mühazirə

  Musiqi fənni üzrə mühazirə

                              MUSİQİ VƏ ONUN METODİKASI FƏNNİ ÜZRƏ II YARIMİL  ÜZRƏ                                                                   

 • Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı

  Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı

  Fənn: «Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı»                          Müəllim:Sarxanlı Rahim GİRİŞ: «Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı» fənninin

 • Azərbaycan dili-Ağazadə orxan

  Azərbaycan dili-Ağazadə orxan

                                                              MÖVZU 1.                                     Müəllim. Ağazadə Orxan                    

 • Ekologiya SİLLABUS II k. Meşə və meşə-park təsərrüfatı

  Ekologiya SİLLABUS II k. Meşə və meşə-park təsərrüfatı

                     Masallı Dövlət Regional Kolleci       .                                                                                          

 • EKOLOGİYA

  EKOLOGİYA

  Mühazirə 1. Ekologiya fənninin predmeti,məqsəd və vəzifələri (müəllim: Fəyazbəyli Rəxşan) Plan: 1. Ekologiya fənni nəyi öyrənir 2. Fənnin

 • Fizika SİLLABUS II K. Meşə və meşə park təsərrüfatı

  Fizika SİLLABUS II K. Meşə və meşə park təsərrüfatı

                                                                                          Masallı Dövlət Regional Kolleci                             

Xəbərlər
Latın dili SİLLABUS
                                                      Masallı Dövlət Regional Kolleci                                                                                                          Təsdiq edirəm:                                                                                 Tədris
Farmakologiya fənn sillabusu
                                             Masallı Dövlət Regional Kolleci                                                          Təsdiq edirəm:                                              Tədris  işləri  üzrə  direktor  müavini:                   Ağayev Namik                                
İngilis dili
Infinitive (Müəllim: Əzizova Mirbacı)     Şəxsi və şəxssiz — ingilis dilində bir fel kimi söz bu hissəsi, iki formaları var the finite form / the non-finite form of the verb Sonlu fel forması şəxs, sayı, ölçüsü, vaxt, depozit və meyl kimi kateqoriyalar var tələb olunur. Onlar bir cümlə bir xəbər
Turizm və onun təşkili seminar planı
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi                                        Masallı Dövlət Regional Kolleci                   Turizm və onun təşkili ixtisası üzrə  “Turizm və onun təşkili” fənnindən mühazirə mövzuları üzrə seminarların planı. ( Müəllim – Şirəliyev Vüqar Əsgər )           Mövzu
MELİORASİYA
            MELİORATİV VƏ SUVARMA ƏKİNÇİLİYİ    (Müəllim: Hüseynov Əlisahib)                    Mövzu 1.       Giriş. Meliorativ və suvarma əkinçiliyinin məqsədi və vəzifələri.    Mühazirəçi.K.t.e.n.Allahverdiyev Elxan Rəcəf oğlu.      Plan.1.Meliorativ və suvarma əkinçiliyi fənni haqqında ümumi
Ali riyaziyyat II k SİLLABUS Meşə və meşə park təsərrüfatı
                                                        Masallı Dövlət Regional Kolleci .                                                                                                      Təsdiq edirəm: .                                                        Tədris  işləri  üzrə  direktor 
TURİZM VƏ ONUN TƏŞKİLİ
   Ədəbiyyat:     Turizmin əsasları:  B.Ə.Bilalov                                          Ç.G.Gülaliyev    Mövzu: 1.    TURİZM VƏ ONUN QISA TARİXİ     (müəllim – Şirəliyev Vüqar )                       Plan:                  1.  Turizmin təşkili işi              2.  Turizmin inkişafı            
HİSTOLOGİYA
Muhazire 1. Umumi histologiya,sitologiya ve embriologiyanin esaslari. Plan:1. Histologiyaya giris.          2. Sitologiya ve embriologiya haqqinda anlayis.                                 Edebiyyat 1. Qasımov E.K. Histologiya atlası (azərbaycan, rus və ingilis dilində). Bakı: Oskar, 2010, 517 s. 2.
Fizika muhazireler I kurs
                                                                 Molekulyar kinetik nəzəriyyə və onun əsas müddəaları.(Müəllim:Hümbətova Rufanə)    Maddələrin xassələrini onların daxili quruluşu ilə izah edən fizika bölməsinə molekulyar fizika deyilir.    Maddənin fizki və kimyəvi xassəsini özündə
Coğrafiya fənni üzrə mühazirə. Müəllim Xanım Ağayeva
                                            Dərs planı Fənn: Coğrafiya                 Tarix:__________   Kurs:__________ İxtisas:__________ Standart: 1.3.2.  Kartoqrafik təsvirlər əsasında ırazinin fiziki-iqtisadi təsvirini                               verir.                   3.1.2.
Nitq mədəniyyəti-Müəllim Cəmaləddin Əliyev
                                                            MÖVZU 1.                         Müəllim. Ağazadə Orxan                                MORFOLOGİYA. NİTQ HİSSƏLƏRİ. Dilçiliyin əsas bölmələrindən biri olan qrammatikada sözlərin formaca dəyişməsi və cümlədə birləşməsi qaydaları öyrənilir.
Nitq mədəniyyəti
                                                            MÖVZU 1.                         Müəllim. Ağazadə Orxan                                MORFOLOGİYA. NİTQ HİSSƏLƏRİ. Dilçiliyin əsas bölmələrindən biri olan qrammatikada sözlərin formaca dəyişməsi və cümlədə birləşməsi qaydaları öyrənilir.
Üzvi kimya
1.Alkanlar. Tsikloalkanlar             Üzvi kimyanın ən böyük siniflərindən biri karbohidrogenlərdir. Bu sinif yalnız karbon və hidrogendən ibarətdir. Məs: C6H5-CH3, CH4 və s. Karbohidrogenlər Alifatik (açıq zəncirli) və Tsiklik (qapalı zəncirli) olmaqla 2 yerə bölünür. Açıq zəncirli
Musiqi fənni üzrə mühazirə
                            MUSİQİ VƏ ONUN METODİKASI FƏNNİ ÜZRƏ II YARIMİL  ÜZRƏ                                                                        MÜHAZİRƏ             Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında Uzeyir Hacıbəyovun rolu. Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan musiqi mədəniyyəti
Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı
Fənn: «Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı»                          Müəllim:Sarxanlı Rahim GİRİŞ: «Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı» fənninin əhəmiyyəti           Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri suveren dövlətin ən mühüm atributu, bu orduda xidmət etmək, Vətənin keşiyində durmaq,
Azərbaycan dili-Ağazadə orxan
                                                            MÖVZU 1.                                     Müəllim. Ağazadə Orxan                                MORFOLOGİYA. NİTQ HİSSƏLƏRİ. Dilçiliyin əsas bölmələrindən biri olan qrammatikada sözlərin formaca dəyişməsi və cümlədə birləşməsi
Ekologiya SİLLABUS II k. Meşə və meşə-park təsərrüfatı
                   Masallı Dövlət Regional Kolleci       .                                                                                                                                      Təsdiq edirəm: .                                                                                          
EKOLOGİYA
Mühazirə 1. Ekologiya fənninin predmeti,məqsəd və vəzifələri (müəllim: Fəyazbəyli Rəxşan) Plan: 1. Ekologiya fənni nəyi öyrənir 2. Fənnin məqsəd və vəzifələri 3. Fənnin başqa elmlərlə əlaqəsi   Təbiətin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi bəşəriyyət qarşısında
Fizika SİLLABUS II K. Meşə və meşə park təsərrüfatı
                                                                                        Masallı Dövlət Regional Kolleci                                                                                                           Təsdiq edirəm:                                                           
Ətraf aləm və təbiətlə tanışlıq metodikası SİLLABUS II K Məktəbəqədər təlim və tərbiyə
                                                                                        Masallı Dövlət Regional Kolleci                                                                                                           Təsdiq edirəm:                                                          
Biofizika SİLLABUS III k BAYTARLIQ
                                                                   Masallı Dövlət Regional Kolleci                                                                                                    Təsdiq edirəm:                                                                            Tədris
BİOFİZİKA - BAYTARLIQ
Az ərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Kafedra:          Fizika və riyaziyyat       Fənn:                Biofizika Mühazirəçi:     f.-r.e.n., dosent  Q.Ü. Ağayev   Əd əbiyyat:   1. Ремизов А. Н. Медицинская и биологическая физика. М.,2003.   2. Владимиров Ю. А. и др. Биофизика. М.,1983.     3.
Mamalıq ginikologiyası və heyvanların çoxalma biotexnikası -Baytarlıq
                                                                     Fənn: Mamalıq ginikologiyası və heyvanların çoxalma biotexnikası  (müəllim: Səmədov Mütəllim) Mövzu 1  Baytarlıq mamalığına giriş Bu fənn bir biri ilə əlaqədar olan üç bölmədən ibarətdir.1.baytarlıq mamalığı,2.baytarlıq
ÜMUMİ KİMYA Meşə və meşə park təsərrüfatı II kurs SİLLABUS
                                                                                      Masallı Dövlət Regional Kolleci                                                                                                          Təsdiq edirəm:                                                             
ORUCZADƏ HƏSƏN BİOKİMYA FƏNN SİLLABUSU
                                                                                      Masallı Dövlət Regional Kolleci                                                                                                          Təsdiq edirəm:                                                             
ƏDƏBİYYAT
FƏNN: ƏDƏBİYYAT  (MÜƏLLİM: İMANOVA KƏMALƏ) MÜHAZİRƏ 1.  YENİ DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA TƏNQİDİ REALİZM VƏ ROMANTİZM DÖVRÜ. XIX əsrin 90-cı illəri və XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatı həm çoxəsrlik ədəbi fikrin tarixində, həm də milli realist ədəbiyyatın təşəkkülündə
AZƏRBAYCAN DİLİ
FƏNN: AZƏRBAYCAN DİLİ  (İMANOVA KƏMALƏ ƏLİYEVA ÜLKƏR)MÜHAZİRƏ 1.      MORFOLOGİYA. NİTQ HİSSƏLƏRİ.Dilçiliyin əsas bölmələrindən biri olan qrammatikada sözlərin formaca dəyişməsi və cümlədə birləşməsi qaydaları öyrənilir. Qrammatika iki hissəyə bölünür: 1.Morfologiya 2. Sintaksis
NƏBİYEV ƏLİBABA Baytarlıq işinin təşkili və iqtisadiyyatı
                                     Masallı Dövlət Regional Kolleci                                                                                                              Təsdiq edirəm:                                                                                                          
NƏBİYEV ƏLİBABA Baytarlıq-sanitariya ekspertizası FƏNN SİLLABUSU
                                     Masallı Dövlət Regional Kolleci                                                                                                                  Təsdiq edirəm: